Vedtægter


Klubben er stiftet på en generalforsamling den 20/4 2010.

Klubbens vedtægter: Se under ”Officielle meddelelser” i Forum

http://forum.vardefotoklub.dk/read.php?18,150

© Copyright Varde Fotoklub