Klubaftener


Mødetider :

I vinterperioden møder vi kl. 19.00

I sommerperioden møder vi kl. 18.30

Vi skifter samtidig med sommer og vintertid.

 

Faste aftener til fotoaktiviteter er onsdage  i lige uger i vores mødelokale ved Smedeværkstedet, Vestervold 11B, Varde.

I ulige uger har vi andre aktiviteter, herunder de formelle møder med forskellige informationer, gensidig billedkritik, eventuelle foredrag og måske gruppearbejder omkring vore forskellige redigeringsprogrammer. Her initieres og planlægges muligvis aktiviteter for de næste måneder.
Se nærmere herom i vores Forum og på vores aktivitetskalender.

Vel mødt !

© Copyright Varde Fotoklub