Klubaftener

Mødetider :

Vi mødes hver onsdag kl. 19.00 med mindre andet fremgår af programmet.

 

 

Faste aftener til fotoaktiviteter er onsdage i hver anden uge i vores mødelokale ved Smedeværkstedet, Vestervold 11B, Varde.

I modsatte uger har vi andre aktiviteter, herunder de formelle møder med forskellige informationer, gensidig billedkritik, eventuelle foredrag og måske gruppearbejder omkring vore forskellige redigeringsprogrammer. Her initieres og planlægges muligvis aktiviteter for de næste måneder.
Se nærmere herom i vores Forum og på vores aktivitetskalender.

Vel mødt !