Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 19:00.

VI MØDES KLOKKEN 19.00
Varde Drift Club (Radiostyrede modelbiler).

Ansvarlig fra bestyrelsen: Søren
Ansvarlig for aftenen:

© Copyright Varde Fotoklub