Onsdag d. 12. august 2020 kl. 19:00.

Vest/Øst for Storegade broen – bestemte opgaver

Ansvarlig for aften: Knud

Ansvarlig fra bestyrelsen: Claus

© Copyright Varde Fotoklub