Onsdag d. 26. august 2020 kl. 19:00.

Generalforsamling & kåring af årets billede.

Agenda for generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab samt budget til godkendelse
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

De tre(fire) bestyrelsesmedlemmer der er på valg er:
Vicki Schultz-Lorentzen: Modtager genvalg
Erling Tarp: Modtager genvalg
Claus Bagger: Modtager ikke genvalg
Søren Staun: Modtager ikke genvalg – valg for 1 år.

Hvis du ønsker at komme med i bestyrelsen men ikke kan deltage på generalforsamlingen så skriv gerne til mig på mail eller sms (Vicki)

mvh Bestyrelsen

Ansvarlig for aften: Vicki

Ansvarlig fra bestyrelsen: Vicki

© Copyright Varde Fotoklub