Onsdag d. 16. september 2020 kl. 19:00.

Ansvarlig for aften:

Ansvarlig fra bestyrelsen:

© Copyright Varde Fotoklub